aktualnosci gpsystem.pl

drzwi pcv

drzwi pcv

okna pcv

Montaż bram i drzwi przemysłowych i garażowych

Po pierwsze montaż bramy – to 50% sukcesu

Dobre wyroby: okna, bramy, napędy gwarantują dopiero 50% „sukcesu”, druga połowa przypada na prawidłowy montaż. Na sprawy montażowe kładziemy w naszej firmie szczególny nacisk. Wykonujemy go po prostu dobrze, zgodnie z wytycznymi ITB oraz Zrzeszenia Montażystów Stolarki.

Posiadamy autoryzacje, status certyfikowanego montażysty firm od firm, których wyroby sprzedajemy

Jako właściciel firmy GPSystem posiadam wykształcenie inżynierskie , w firmie pracują handlowcy z wieloletnim doświadczeniem ( większość także posiada wykształcenie wyższe ) i już na etapie pomiarów i zamówienia są obowiązani do uwzględnienia wszystkich szczegółów wymagań montażowych np. : zastosowania poszerzeń systemowych , mocniejszych sztywniejszych kotw montażowych ,celowości zastosowania określonego typu „ciepłego montażu”.

W firmie pracują montażyści z wieloletnim stażem po licznych szkoleniach z uprawnieniami np. elektrotechnicznymi , wielu montażystów ukończyło dobre średnie szkoły zawodowych np. Technikum Elektroniczne ) . Cały czas doskonalą swoje umiejętności gdyż postęp np. : w technikach montażu okiem w ostatnich latach jest znaczący .

Zarówno handlowcy jak i montażyści są w naszej firmie wspólnie odpowiedzialni za ustalenie i zrealizowanie „ dobrego” fachowego montażu wyrobów .

Handlowcy nie funkcjonują wg zasady „ sprzedać a niech montażyści martwią się o montaż” – handlowcy już „ pilnują standardu” , ustalają szczegóły na etapie zamawianie i sporządzają protokoły montażowe które określają szczegółowo zakres prac. Na Państwa życzenie udostępnimy kontakt do klientów u których montowaliśmy okna.

 

Posiadamy własne, wyszkolone ekipy montażowe ( a nie podwykonawcze jak liczne firmy ) .

Ekipy są wyspecjalizowane:

Ta specjalizacja umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości usług. Uczestniczymy w spotkaniach i szkoleniach Zrzeszenia Montażystów Stolarki, gdzie zapoznajemy się na bieżąco z nowościami oraz doskonalimy umiejętności, aby utrwalić dobry standard montażu.

Montujemy bramy

Zgodnie z wymaganym standardem jakościowym, nasi pracownicy ekipy montażowych posiadają wieloletni staż i praktykę w instalacji bram od relatywnie prostych bram uchylnych , przez bramy segmentowe przydomowe , segmentowe automatyczne , bramy przemysłowe – bardziej skomplikowane z licznymi elektrotechnicznymi zabezpieczeniami . Postawą wysokich umiejętności montażystów są :

– trening , codzienna praktyka , od kilku lat (od 3- do 8 lat ) nie robią nic innego , każdego dnia montują bramy

– regularne szkolenia – nauka , co rocznie w okresie zimowym odbywają regularny cykl szkoleń u producentów , uzupełniany o montaże – szkoleniowe na konkretnej budowie ( instruktor montażu przyjeżdża do nas na konkretny montaż do klienta i nadzoruje wykonanie czynności cały dzień , wyłapuje co się jeszcze da poprawić , w praktyce sprawdza montaż nowości ).

Montujemy napędy bram

Wykonuje je elektrotechnik – elektronik od 8 lat każdego dnia , posiada uprawnienia status certyfikowanego montażysty firm Faac , Nice , Beninca .

Montujemy okna

Otwory do montażu muszą być proste, z równą regularną powierzchnią – zarówno w otworach nowych lub gdy okna są wymieniane. Konieczne jest by stan muru gwarantował odpowiednio trwałe połączenie okna z murem. Okna wyposażone w listwy podparapetowe, ustawiane na klockach podporowych. Ustawienie ramy w otworze z zachowaniem luzów montażowych, pionu i poziomu ramy oraz przekątnej, zabezpieczone klinami dystansowymi. W szczególności w oknach balkonowych konieczne jest wykonanie posadzki na wymagany poziom do montażu okna lub, w przypadku gdy brak posadzki, zastosowanie poszerzeń dolnych systemowych. Zamocowania okna za pomocą kotwy i dybli. Okna ustawiane na elementach podporowych i klinowane, oraz kotwione zgodnie z normami co 15 – 20 cm od narożnika okna i kolejno co 40- 50 cm. Montaż skrzydeł oraz wykonanie niezbędnych regulacji. Powierzchnia do montażu musi być przygotowana, oczyszczona z pyłu, zwilżona woda przed dwustronnym nakładaniem pianki uszczelniającej.

Nie zamontujemy okien :

Posiadamy także doświadczenie w najnowszych metodach montażu :

1. Montaż z użyciem taśm – folii paraizolacyjnych i paraprzepuszczalnych – określany tez jak „ ciepły montaż” – korzystamy z technologii firmy Soundal

2. Montaż w ścianach dwuwarstwowych w zewnętrznej warstwie ocieplenia przy użyciu kotew odstawnych JB-D. Zalecany dla poprawienia energooszczędności domu oraz jako standard w domach pasywnych .

Ciepły montaż (montaż warstwowy)

cieply_montaz

 

Opiera się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach.

Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią. Uszczelnienie wewnętrzne (taśma paroszczelna) stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Środkowa warstwa (piana montażowa) pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego. Uszczelnienie zewnętrzne (taśma paro przepuszczalna) zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz.

Wychodzimy z założenia, iż zarówno my jako dostawca jak i Klient budujący swój dom nie może sobie pozwolić na zastosowanie wyrobu niskiej jakości.

Naszą dewizą jest montaż wyrobów wysokiej jakości od uznanych, renomowanych producentów. To jakość materiałów oraz sprawdzone, odpowiednio zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne decydują o bezawaryjnym, długoletnim funkcjonowaniu wyrobu.

Ciepły montaż okien (w technologii SWS)

montaz-okna-sws-sm-150x150

Ciepły montaż okien w technologii SWS Soudal Window System umożliwia prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. „ciepły montaż”) stolarki otworowej, czyli trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeży w myśl ogólnej zasady: „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Użycie paroizolacyjnych taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

 

1. Przygotowanie podłoża

Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych (zdjęcie 1), należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim primerem Deep Primer WBPR-21P – czas wysychania ok. 20 minut). Wyrównane podłoże – zdjęcie 2 i 3.

2. Przyklejanie taśmy do ościeżnicy

Przykleić taśmę paroszczelną (czerwona) na ościeżnicę od strony wewnętrznej (zdjęcie 4) oraz taśmę paro przepuszczalną (biała) od strony zewnętrznej (zdjęcie 5). W narożnikach pozostawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho (zdjęcie 6), skleić taśmę paskiem kleju.

3. Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym

Ustawić ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomować, wypionować (zdjęcie 7) i unieruchomić przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna (zdjęcie 8). Zamocować mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole (w zależności od zaleceń producenta okien) (zdjęcie 9).

4. Przyklejanie taśmy paro przepuszczalnej do ościeża na zewnątrz

Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże (zdjęcie 10). Po delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od montażu, w przypadku naklejania do zamontowanego wcześniej okna – niezwłocznie.

5. Wypełnianie szczeliny pianą poliuretanową

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe. W zależności od miejsca stosowania i konstrukcji stolarki można zastosować piankę: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi, Soudafoam Maxi Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam. Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże – przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Sczelinę wypełniać pianą jedynie w części – piana rozpręża się podczas utwardzania – tak aby grubość pojedynczej warstwy nie była większa niż 3 cm (zdjęcie 11). Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem (zdjęcie 12), pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy.

6. Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwona) do ościeża od wewnątrz

Taśma paroszczelna (czerwona) chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża (zdjęcie 13). Pasek butylu docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych doszczelnić klejem Vapourseal.

08-cieply-montaz-kolki-150x150 11-cieply-montaz-pianka-150x150 10-cieply-montaz-tasma-zewnetrzna-150x150 03-cieply-montaz-przygotowane-podloze2-150x150 4 3 05-cieply-montaz-tasma-wewnetrzna-150x150 12-cieply-montaz-obcinanie-naddatkow-150x150 13-cieply-montaz-tasma-wewnetrzna-150x150 2 06-cieply-montaz-tasma-ucho-150x150 1 Ciepły montaż okien (w technologii SWS) montaz-okna-sws-sm-150x150

Zależności wymiarowe i materiałowe dla systemu JB-D

Mechaniczne połączenie okien wyniesionych poza obrys ścian z murem ościeży wymaga zastosowania specjalnych elementów, konsoli i wsporników, które jednocześnie będą przenosiły na konstrukcję budynku obciążenia pochodzące od sił działających prostopadle do płaszczyzny okien (np. parcie wiatru), jak i sił działających równolegle do ich płaszczyzny (np. ciężar okna). Najpopularniejszym rozwiązaniem spełniającym te warunki jest system JB-D firmy SFS intec. System składa się z kilku typów konsoli dolnych, które powinny być dobierane w zależności od materiału z jakiego wykonane są mury budynku, odległości planowanego wysunięcia okna poza obrys ścian, ciężaru okna oraz konstrukcji jego części progowej, a także wsporników bocznych, które należy uznać za uniwersalne ponieważ w systemie występuje tylko jeden ich typ, wykorzystywany do montażu różnych okien.

Poniżej, przedstawiamy, a nieco dalej objaśniamy podstawowe zależności materiałowe i wymiarowe, na które koniecznie należy zwrócić uwagę planując wykonanie montażu w warstwie docieplenia przy użyciu wsporników bocznych i konsoli dolnych systemu JB-D.

Montaż w warstwie docieplenia w ścianach z: Bloczków silikatowych pełnych, betonu i betonu komórkowego

beton_komorkowy

 

HV – zakres regulacji wysokości
AK – systemowy wymiar wysunięcia
AW – dodatkowa podpora wzmacniająca
ar – minimalna odległość pierwszego wkrętu od krawędzi ściany
a – minimalna odległość pomiędzy wkrętami mocującymi
FC – systemowe oznaczenie elementów mocujących dla ścian z betonu i cegły silikatowej
JB-DK – symbol literowy konsoli dolnej

 

Film instruktażowy:


Comments are closed.